رویدادها و اخبار کمیته فناوری هوایی و هوانوردی را اینجا ببینید.

1- اولین جلسه کمیته هوایی و هوانوردی پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد.