رویدادها و اخبار شبکه آزمایشگاهی علمی ایران (شاعا) در این صفحه مشاهده نمایید.

عناوین رویداد جزئیات
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه استانی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا)  
برگزاری دومین جلسه کارگروه شاعا در پارک علم و فناوری مازندران