اهدا گواهی عضويت دائم پارك علم و فناوري مازندران در انجمن پارک های علمی آسیا همزمان با نوزدهمين نشست سالانه پارك هاي علم و فناوري آسيا (aspa)