دكترعلی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران به عنوان رئیس بخش غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن جهانی پارک های علم و فناوری انتخاب شد .

 ایشان دراين خصوص گفت: انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری دارای زیرشاخه های آسیا و اقیانوسیه، غرب آسیا و شمال آفریقا، آفریقا، آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و اروپا است .

وي افزود: در سی و سومین کنفرانس جهانی پارک علم و فناوری که روزهای نخست مهر امسال در شهر مسکو روسیه برگزارشد، نامزدهای ریاست هریک از بخش ها به هیئت رئیسه آمادگی خود را اعلام کردند.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: پس از بررسی سوابق کاری و اجرایی هریک از نامزدهای ریاست بخش های شش گانه منتج به انتخاب شد .

دكترمعتمدزادگان اظهار داشت: برای نخستین بار رئیس پارک علم و فناوری این استان موفق به کسب امتیازها برای تصدی پست ریاست یکی از بخش های انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری شد .

وی ادامه داد: رئیس هریک از بخش های این انجمن جهانی به مدت 2سال تصدی امور را برعهده دارد .

دكترمعتمدزادگان آغاز زمان فعالیت خود را به عنوان رئیس بخش آسیا و شمال آفریقای انجمن جهانی پارک علم و فناوری را از روز سه شنبه ٢5 آبان سال جاري اعلام کرد .

گفتني است انجمن جهانی پارک های علم و فناوری مقر آن در شهر مالاگای اسپانیا قرار دارد و بیش از ٣٨٠ پارک علم و فناوری از ٧٦کشور دنیا عضو این انجمن هستند.

کارکنان پارک علم و فناوری مازندران و مراکز رشد وابسته این انتصاب را به ایشان تبریک و توفیق روز افزون را از خدای متعال خواستارند.