نام و نام خانوادگی:  میثم سیفی کفشگری


سمت : معاون فناوری و پشتیبانی
    
تلفن: 33208293 - 011  ( داخلی 415 )

         فکس: 33208299- 011            
پست الكترونيك:  meysam.seyfi @ yahoo.com
 
پيشينه تحصيلی :
کارشناسی: مهندسی شیمی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1385
کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی – نانوتکنولوژی ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 1388

 

برای دریافت رزومه کامل اینجا کلیک کنید.