ردیف عنوان فایل
1 گزارش عملکرد اولین نمایشگاه بین المللی فناوری سلامت دریافت
2 گزارش عملکرد سال 1390 پارک علم و فناوری مازندران دریافت
3 گزارش عملکرد سال 1393 پارک علم و فناوری مازندران  دریافت
4 گزارش عملکرد هفته پژوهش و فناوری سال 1394  دریافت
5 گزارش عملکرد سال 1394 پارک علم و فناوری مازندران (جدید) دریافت