ردیف تصویر عنوان 
1 کتابچه علم تا عمل ویژه پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل
2

ویژه نامه سلامت: مربوط به اولین نمایشگاه بین المللی پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد جمهوری اسلامی در حوزه فناوری سلامت

پیوست ها:
دانلود این فایل (ویژه نامه سلامت.pdf)ویژه نامه سلامت[ ]5116 kB