به گزارش روابط عمومی پارک، تفاهم نامه همکاری های مشترک در روز پنجشنبه مورخ 93/12/07 فی مابین دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران و دکتر اصغر فلاح رئیس موسسه آموزش عالی تجن قائمشهر به امضا رسید. 
در این تفاهمنامه بر تعامل مشترک بین پارک علم و فناوری و موسسه تجن به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی برای استفاده از ظرفیت های دو طرف در شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از   طرح های دانش بنیان وفناوریهای نوین در راستای اولویت های پيشرفت مازندران در حوزه های کشاورزی ، منابع طبیعی ، فنی و مهندسی تاکید شده است.