به اطلاع کلیه واحدهای فناور استان مازندران می رساند دوره های آموزشی نحوه راه اندازی و مدیریت واحد بازاریابی و فروش، مدیریت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و... کلینیک مشاوره توسط اساتید مجرب هر هفته سه شنبه ساعت 14 در سالن جلسات طبقه پنجم پارک برگزار می شود.
از علاقه مندان جهت حضور رایگان در این دوره ها دعوت بعمل می آید.
تلفن هماهنگی جهت حضور: 01133208293 داخلی 215           ***      09111262547 (آقای غلامی)