تاریخ شمسی: 1401/09/09
فرم نظر سنجی بیماری کووید-19

با عرض سلام و تبریک سال نو

سپاسگزار خواهیم بود در حدود 5 دقیقه وقت خود را در اختیار ما قرار داده و به سوالات زیر در جهت شناسایی آسیب ها و مشکلات وارد شده به شرکت ها در بحران ویروس کووید-19 پاسخ دهید .

مشخصات شرکت
نام تکمیل کننده فرم
نام خانوادگی
نام شرکت
تعداد پرسنل تمام وقت در پایان سال 98
تعداد پرسنل پاره وقت در پایان سال 98
سوالات در خصوص ویروس کووید-19
1- آیا به دلیل بحران کرونا تعداد پرسنل شرکت خود را کاهش داده اید ؟
بلی خیر
2- آیا به دلیل بحران کرونا در تاریخ مواد اولیه دچار مشکل شده اید ؟
بلی خیر
3- آیا به دلیل بحران کرونا در فروش محصولات یا خدمات دچار مشکل شده اید ؟
بلی خیر
4- آیا مشکل دیگری ناشی از بحران کرونا برای شرکت شما ایجاد شده است ؟
بلی خیر
5- آیا شرکت شما تاکنون کالا یا خدماتی مرتبط با ویروس کرونا تولید و عرضه نموده است ؟
بلی خیر
6- آیا برای تداوم کار و عبور از بحران کرونا یا حفظ وضعیت شرکت انتظاری از پ ع ف م دارید ؟
بلی خیر