تاریخ شمسی: 1401/09/09

عضویت در خبرنامه پارک

 
لینکداین پارک مازندران
تلگرام پارک مازندران
گوگل پلاس پارک مازندران
تویتر پارک مازندران
فیسبوک پارک مازندران
اینستاگرام پارک مازندران

شرح وظایف:
1. پیگیری اقدامات لازم پیرامون انجام امور امنیتی و حفاظتی در راستای ماموریت صیانت از جامعه هدف در محیط
2. انجام امور مربوطه به تعیین صلاحیت کارکنان
3. پیش بینی، طراحی و انجام اقدامات لازم و ضروری امنیتی در حوزه های حفاظت از پرسنل، اطلاعات، IT ، ساختمانها، تاسیسات، اموال و دارائیها و .......
4. شناسایی آسیب پذیری های محیط و تهیه برآورد تهدیدات، آسیب ها و فرصتها و ........
5. پیگیری و اجرای ماموریت های تعریف شده در حوزه حفاظت فیزیکی اعم از راه اندازی و مدیریت سیستم کنترل دیجیتالی، راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق، برنامه ریزی برای جلوگیری از دسترسی و تردد افراد غیر مجاز به مراکز دارای طبقه بندی، نظارت بر کنترل تردد پرسنل در خارج از وقت اداری و مراجعین و ....... مطابق رویه های ابلاغی مرکز حراست
6. پیگیری و اجرای ماموریت های تعریف شده در حوزه حفاظت IT مطابق دستور العمل های ابلاغی شورای عالی امنیت
7. پیگیری و اجرای ماموریت های تعریف شده در حوزه حفاظت اسناد اعم از تشکیل مرکز اسناد، راه اندازی دبیرخانه محرمانه و انجام امور مرتبط، نظارت بر نگهداری، طبقه بندی و امحاء اسناد محیط مطابق رویه های ابلاغی مرکز حراست
8. دریافت بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستور العمل های حراستی و ابلاغ به واحدهای مربوطه
9. ایجاد تعامل و همکاری مناسب با ارگانها و ادارات نظامی، قضایی و امنیتی در راستای پیگیری امور محوله مطابق رویه و مقررات مربوطه
10. پاسخ گویی به استعلامات رسمی طبق دستور العمل های مصوب و ابلاغی مرکز حراست
11. پاسخ گویی به مراجعین حراستی و رسیدگی به گزارشات و شکایات مرتبط با ماموریت های حراستی (امنیتی،اخلاقی و مالی)