عضویت در خبرنامه پارک

 
لینکداین پارک مازندران
تلگرام پارک مازندران
گوگل پلاس پارک مازندران
تویتر پارک مازندران
فیسبوک پارک مازندران
یاسین محمدقاسمی

یاسین محمدقاسمی

مسئول روابط بین الملل
ایمیل: internationalaffair@mstp.ir
داخلی: 104

محمد ابراهیم پور

محمد ابراهیم پور

مسئول فناوری اطلاعات
ایمیل1: ebrahimpuor1411@gmail.com
ایمیل2: ebrahimpour@mstp.ir
www.amardnet.ir
داخلی: 405

وحید احمدی

وحید احمدی

کارشناس مالی
داخلی: 413
محسن بلباسی

محسن بلباسی

مسئول امور عمرانی
ایمیل: belbasi@mstp.ir
داخلی: 411

مهدی شاکری

مهدی شاکری

مسئول جذب و پذیرش
ایمیل: shakeri@mstp.ir
داخلی:  107
عبدالله آقاسی زاده

عبدالله آقاسی زاده

رئیس دفتر،طرح و برنامه و اداری
ایمیل: aghasi@mstp.ir
داخلی: 103
کمیل یحیی زاده

کمیل یحیی زاده

رئیس آزمایشگاه و مدیر حراست
ایمیل: yahyazadehk@yahoo.com
خط مستقیم: 33109591-011

داخلی: 402
مرتضی شفیعی

مرتضی شفیعی

کارشناس دفتر
ایمیل: shafiee@mstp.ir
خط مستقیم: 33208294-011

داخلی : 100
علی اصغر غلامی

علی اصغر غلامی

کارشناس مرکز رشد شهرستان سیمرغ
ایمیل: gholami@mstp.ir

مهدی ترابی ورکی

مهدی ترابی ورکی

کارشناس مرکز رشد شهرستان نوشهر
ایمیل: torabimehdi65@gmail.com
ابراهیم اسمعیلی

ابراهیم اسمعیلی

مدیر مرکز رشد شهرستان آمل
ایمیل: amolroshd@gmail.com
خط مستقیم : 44204295-011

مرتضی رادمهر

مرتضی رادمهر

مدیر امور موسسات
ایمیل : radmehr.morteza@gmail.com
داخلی : 107
محمد وطن دوست

محمد وطن دوست

کارشناس حقوقی
داخلی : 401
مجید یوسفی

مجید یوسفی

مدیر مرکز رشد شهرستان نوشهر
ایمیل : info@nowshahr.mstp.ir
خط مستقیم: 5-52353044-011
علی خادمی

علی خادمی

کارشناس دبیرخانه و امین اموال
ایمیل: khademi.mstp@yahoo.com
خط مستقیم : 33208298-011
داخلی: 410
مرتضی صابریان

مرتضی صابریان

مسئول روابط عمومی
ایمیل: saberian@mstp.ir
داخلی: 106

 1