تاریخ شمسی: 1401/09/09

عضویت در خبرنامه پارک

 
لینکداین پارک مازندران
تلگرام پارک مازندران
گوگل پلاس پارک مازندران
تویتر پارک مازندران
فیسبوک پارک مازندران
اینستاگرام پارک مازندران

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا سلیمانی کیاسری

سمت :  مسئول فناوری اطلاعات

شرح وظایف:
واحد فناوري اطلاعات پارك داراي سه قسمت به شرح زير مي باشد:
الف- قسمت تحقيق و توسعه
هدف اين قسمت تداوم جريان تحقيق در زمينه فناوري اطلاعات و همچنين بررسي و توسعه راهکارهايي در خصوص سهولت دسترسي کاربران به منابع نرم افزاري و سخت افزاري و داده ها مي باشد .
 رئوس وظايف اين قسمت دراين راستا به شرح زير مي باشد : 
1- تحليل و بررسي ضرورت نرم افزار و سخت افزار مورد نياز كاركنان و مجموعه پارك
2-  تحليل و توسعه زير ساخت هاي شبکه و سرويس هاي شبکه 
3- نظارت بر قراردادهاي مرتبط با واحد
4- تحليل و بررسي انواع سطوح دسترسي کاربران
ب- قسمت خدمات و پشتيباني و نگهداري 
 هدف اين قسمت ارائه خدمات جاري فناوري اطلاعات و نگهداري سيستم هاي سخت افزاري، نرم افزاري و شبکه پارك مي باشد. 
  رئوس وظايف مربوطه اين قسمت به شرح زير مي باشد:
1- نظارت بر خريد و تعميرات سخت افزار و نرم افزار مورد نياز 
2-  نگهداري و مديريت شبکه
3- نگهداري و حفظ ارتباطات شبکه با سرور و ارجاع اشکالات و گزارشات لازم به رياست پارك
ج- قسمت آموزشي و اطلاع رساني     
يکي از اساسي ترين پايه ها در توسعه و به نتيجه رسيدن طرح هاي فناوري اطلاعات، آموزش، اطلاع رساني و فرهنگ سازي در اين زمينه می باشد كه با همكاري و هماهنگي بخش آموزش پارك می بایست جهت ارتقاء كاركنان صورت پذيرد.
رئوس اين وظايف به شرح زير است :
1-  برگزاري کلاس هاي آموزش عملي کامپيوتر 
2- برگزاري کلاس هاي آگاهي رساني و فرهنگ سازي استفاده از نرم افزار و سخت افزار در صورت لزوم
3- هماهنگي جهت بر گزاري کارگاه هاي مرتبط با IT