تاریخ شمسی: 1401/02/27

عضویت در خبرنامه پارک

 
لینکداین پارک مازندران
تلگرام پارک مازندران
گوگل پلاس پارک مازندران
تویتر پارک مازندران
فیسبوک پارک مازندران
اینستاگرام پارک مازندران

نام و نام خانوادگی : دکتر علی معتمدزادگان

سمت :  رئیس پارک علم و فناوری مازندران

فایل پیوست (رزومه کامل)
فایل پیوست (رزومه کامل)
فایل پیوست (رزومه کامل)

رزومه:
کارشناسی: علوم و صنایع غذایی، دانشگاه تهران، 1374 
کارشناسی ارشد: علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1377 
دکتری: علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه کورنل آمریکا، 1383

عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساري، كيلومتر 9 جاده خزرآباد، صندوق پستي 578.  

روسای قبلی پارک:

دکتر مجتبی بلباسی
نام: دکتر مجتبی بلباسی
مدت ریاست: سال 90-92