پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1399/04/10 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 4
به منظور حمایت از کسب و کار های اکترونیک تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل پست مازندران به امضا رسید

به منظور شناسایی، ارزیابی و آموزش شرکت¬های نوپا (استارت آپی) در حوزه کسب و کار الکترونیک جهت همکاری و توسعه و بهره برداری از امکانات سکوی تجارت الکترونیک شرکت ملی پست، تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل پست استان مازندران به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، این تفاهم نامه که در حاشیه نشست مدیرکل پست استان با رئیس پارک علم و فناوری مازندران به امضا رسید؛ در جهت شناسایی و ارزیابی شرکت¬های نوپا و استارت آپی فعال در حوزه کسب و کار الکترونیک و همچنین نظارت و پایش عملکرد آنها مطابق اهداف ترسیم شده و در صورت نیاز ارائه آموزش های مورد نظر آنها میان پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل پست استان مازندران منعقد گردید.

شناسایی و ارزیابی شرکت¬های نوپا (استارت آپی) فعال در حوزه کسب و کار الکترونیک ، فراهم نمودن امکان دسترسی به زیرساخت¬های پلتفرم تجارت الکترونیک، استفاده از تسهیلات طرح کارفا آن سازمان و ارائه سایر سرویس¬ها و خدمات پستی نظیر انبارداری و لجستیک از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

گفتنی است اين تفاهم نامه در  8 ماده، در دو نسخه به مدت پنج سال به امضاي طرفين رسيد.