پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1401/10/26 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 1035
کارگاه آموزشی چگونه استراتژی فروش بنویسیم؟

۹۰ درصد حمایت برای شرکت های فناور و دانش بنیان

نحوه برگزاری: حضوری

مدرس کارگاه: دکتر امیر حسین اسدی  مشاور و داور مسابقه کسب و کار میدون و مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی

سرفصل ها: 

انواع فروش 
ساختار فروش در سازمان

مبانی استراتژی بازاریابی

مبانی استراتژی تبلیغات

مبانی محاسبه نرخ جذب مشتری

زمان برگزاری: چهارشنبه 5 بهمن ماه 

ساعت برگزاری: ۸:۳۰ صبح الی ۱۳
 آخرین مهلت ثبت نام: 4 بهمن ماه

هزینه آزاد شرکت در کارگاه آموزشی: ۵۰۰/۰۰۰ تومان

لینک ثبت‌نام:   https://evnd.co/F1xd6

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام