پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/02/16 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3058
رویداد استارت آپی ایده ها و طرح های خلاقانه

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهر  وابسته به پارک علم و فناوری مازندران برگزار می کند:

محور های رویداد:

1- صنایع دریایی

2- کشاورزی و منابع طبیعی

3- شیلات و آبزیان

4- سلامت دریایی

5- فناوری اطلاعات

6- فنی و مهندسی

زمان: تیر ماه ۱۴۰۲ 

 

ثبت نام از طریق: 

http://www.knm2018.ir/

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام