پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیـست مراکـز رشـد
لیـست مراکـز رشـد پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر
تـاریخ تـاسیـس: 1394/10/08
آدرس مرکـز: مازندران،نوشهر،خیابان شهید عمادالدین کریمی، روبه روی سه راه مصلی
تلفن تمـاس مرکـز: 01152353044-5
اطلاعات بیشتر
آزمايشگاه پارک علم و فناوری مازندران
تـاریخ تـاسیـس: 1403/01/08
آدرس مرکـز: بلوار طالقانی - خیابان پیروزی - نبش پیروزی 14
تلفن تمـاس مرکـز: 011-33207208
اطلاعات بیشتر
ساختمان شماره 2 (پیروزی)
تـاریخ تـاسیـس: 1397/08/09
آدرس مرکـز: بلوار طالقانی - خیابان پیروزی - نبش پیروزی 14
تلفن تمـاس مرکـز: 011-33207208
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری مازندران
تـاریخ تـاسیـس: 1391/05/09
آدرس مرکـز: ساری، خیابان جمهوری، نبش کوچه میر مشهد، ساختمان نوآوری و فناوری فکوری
تلفن تمـاس مرکـز: 01133361836
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور سیمرغ
تـاریخ تـاسیـس: 1402/01/22
آدرس مرکـز: مازندران،شهرستان سیمرغ،بلوار آیت اله صالحی مازندرانی ،مرکز رشد فناوری
تلفن تمـاس مرکـز: 01142351990
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور آمل
تـاریخ تـاسیـس: 1395/09/03
آدرس مرکـز: مازندران، آمل ، خیابان امام رضا، جنب مسجد امام رضا ،ساختمان مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل
تلفن تمـاس مرکـز: 01144442094
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور قائمشهر
تـاریخ تـاسیـس: 1402/08/02
آدرس مرکـز: قائمشهر، کیلومتر ۲ جاده قائمشهر به بابل، روبروی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، ساختمان مرکز رشد قائمشهر
تلفن تمـاس مرکـز: 01144204295 - 01144204293
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور بهشهر
تـاریخ تـاسیـس: 1401/12/03
آدرس مرکـز: مازندران ، بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندران
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259868
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور بابلسر
تـاریخ تـاسیـس: 1402/01/28
آدرس مرکـز: مازندران ، بابلسر، خیابان نخست وزیری
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259868
اطلاعات بیشتر
مرکز رشد واحدهای فناور تنکابن
تـاریخ تـاسیـس: 1398/09/12
آدرس مرکـز: تنکابن-خیابان شهید پورتقی(مخابرات)-کوچه شهید شیرافکن
تلفن تمـاس مرکـز: 01133259868
اطلاعات بیشتر