فراخوان تسهیلات جز 2 بند ب تبصره 16 قانون بودجه 1401

 حمایت های مالی بلاعوض از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در سومین فراخوان طرح گرنت جوانه

لیست شرکت های دانش بنیان به همراه محصولات دانش بنیان استان مازندران

رسـالت اصلی پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
عملیـات اصلی پـارک علم و فنـاوری مازنـدران ایجاد زیـرساخت های اقتـصاد دانش بنیـان، ارایه خدمات پشتیبـانی به خصوص اختـصاص فضاهای اداری و آزمایشگـاهی، ایجاد بستـر لازم جهت انتـقال و تـوسعه فنـاوری، جذب سرمایـه‌گذاری و ارایه تسهیـلات اعتبـاری، مالی، آموزشـی و مشـاوره ای به شرکت ها جهت ورود به بـازارهای داخلی و خارجی در کشور است.
معرفی پـارک علم و فنـاوری

پارک علم و فناوری مازندران مجموعه ای تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي مؤثر در اقتصاد دانش بنیان، محيطي مناسب براي استقرار، رشد، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان را فراهم می آورد و شرکت هایی فناور مستقر در آن در تعامل سازنده با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعاليت هاي فنّاورانه می پردازند.

هدف اصلي پارک علم و فناوری مازندران  تولید و افزايش ثروت در جامعه از طريق ایجاد و توسعه فعالیت مؤسسات متکی بر دانش و فناوری است.

 اهم اين فعاليت ها شامل نیازسنجی، ايده پردازي، تحقیق و توسعه، طراحي مهندسي، ثبت مالكيت فكري، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و پشتیبانی بعدي براي تحقق محصولات فناوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد.

0
پیـش رشـد
0
رشـد
0
رشـد یافته
0
تحقیق و توسعه