پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست خدمات پارک
خدمات

تسهیل ارتباط با موسسات پژوهشی حمایت از کارآموزی و کارورزی دانشجویان حمایت از انجام قراردادهای تحقیقاتی و شرکت های فناور و دانش بنیان کمک به نمونه‌سازی یافته‌ها  ی پژوهشی به منظور تجاری‌سازی حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط پارک حمايت از فرآیندهای مالی و حسابداری حمايت از اخذ استانداردها، تاییديه‌ها و گواهينامه‌های ملی معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فعال استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک و کاهش هزینه ها مزایای و معافیتهای قانونی موجود (ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه كشور و ماده 9 قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان) معافيت مالياتي به مدت 20سال براي واحد‌هاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مستقر در پارك بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان ها تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار پیدا کردن یک وجهه اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه پارک در انعقاد قرارداد با سایر نهادهای دولتی حمايت از ثبت اختراع داخلی حمایت از تهيه و تدوین طرح‌های مطالعاتی ضروری سرمایه‌گذاری حمايت از بهره‌مندی از خدمات مشاوره تجاری‌سازی طرح حمايت از توسعه زیرساخت‌های پژوهشی - آزمایشگاهی حمایت از حضور در تورهای فناوری بهره مندی از خدمات مشاوره ای(حقوقی، مالی،بازاریابی) حمايت از انجام پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصيلات تكميلی به‌‌منظور رفع نیازهای تخصصی شرکت های فناور و دانش بنیان حمايت از پروژه های تحقیقاتی مشترک بین شرکت های فناور و دانش بنیان حمايت از ثبت پتنت بين‌المللی حمايت از تحقیقات بازار صادراتی حمايت از اخذ استانداردها، گواهينامه‌ها و مجوزهای بين‌المللی حمایت از اعزام هيئت‌های تجاری به تورهای فناوری خارجی حمایت از حضور در نمایشگاه‌های خارجی حمایت از حضور در نمایشگاه‌های تجاری داخلی حمایت از برگزاری نشست‌ها و جلسات و استفاده از سالن‌های پارک حمایت از حضور شرکت ها در مناقصات بخش‌های دولتی و عمومی