پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/02/16 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3059
تور بازدید شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه اینوتکس

با عنایت به برگزاری دوازدهمین نمایشگاه اینوتکس در تاریخ ۱۹ الی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در پارک فناوری پردیس، پارک علم وفناوری مازندران در نظر دارد با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران تور بازدید ( یک روزه ) شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه اینوتکس را برگزار نماید. 

 

شرکت های متقاضی حضور در بازدید مذکور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ثبت نام نمایند. 

 

لازم به ذکر است در صورتیکه تعداد درخواست شرکت ها به حد نصاب برسد، تمهیدات مقتضی ( ایاب و ذهاب و . . . ) توسط پارک انجام خواهد گرفت.

 ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login 

هزینه: رایگان می باشد 

 

 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام