پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/02/31 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 3068
راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها

پارک علم و فناوری مازندران با همکاری ایران استخدام، گپ و گفت 784 اُم با موضوع «راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها» را برگزار می کند: 

ارائه دهنده: سعید فاروقی فر،کارتابان 

 

زمان: سه‌شنبه، ۹ خرداد ساعت 17:00 تا 18:30 

 

نحوه برگزاری: این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار می شود. 

 

برای ثبت نام رایگان بر روی لینک زیر کلیک کنید: 

 

https://gapogoft.org/784


 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام