پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/05/23 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4090
جایزه ملی فناوری نکست

موضوعات: _ هوش مصنوعی، رباتیک و صنعت ۴ _ اتصال پذیری، ارتباطات و میکروالکترونیک _ زیست فناوری و زیست مهندسی 

جوایز برگزیدگان: 

سه طرح منتخب در هر موضوع رتبه اول: ۵ میلیارد تومان جایزه و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات رتبه دوم: ۳ میلیارد تومان جایزه و ۹ میلیارد تومان تسهیلات رتبه سوم: ۲ میلیارد تومان جایزه و ۶ میلیارد تومان تسهیلات 

مهلت دریافت طرح: ۳۱شهریورماه ۱۴۰۲ 

زمان برگزاری رویداد: آذرماه ۱۴۰۲ 

ثبت طرح:

next.istt.ir

تلفن دبیرخانه: ۰۳۱_۳۳۸۶۹۴۵۲_۳

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام