پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/05/25 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4091
بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی

 به اطلاع متقاضیان شرکت در بیست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمی می رساند،که مهلت ثبت نام و تکمیل مستندات در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی تا پایان شهریور 1402 تمدید گردیده است. شرکت‌کنندگان که قبلا تبت‌نام نموده‌اند می‌بایست مستندات الکترونیکی، فیزیکی و هزینه ثبت نام را تا تاریخ مذکور از طریق سامانه ثبت نام ارسال نمایند. سایر مستنداتی که امکان ارسال آن به صورت الکترونیکی وجود ندارد را به صورت پستی و یا حضوری به نشانی تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانی راد، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، اداره کل همکاریهای علمی و بین المللی (دبیرخانه دائمی جشنواره های خوارزمی) ارسال نموده و یا تحویل مسئول دبیرخانه نمایند.

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام