پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/07/24 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4105
نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران

"نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران"
همزمان با بیست و سومین نمایشگاه بین المللی برق ایران
23 الی 26 آبان 1402- محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 40

 

وزارت نیرو با مشارکت شرکت های مادرتخصصی تابعه حوزه برق، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، در راستای حمایت از تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید »، حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان و همچنین پیرو مفاد آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق، «نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران» را همزمان با بیست و سومین نمایشگاه بین المللی برق ایران طی روزهای 23 الی 26 آبان سالجاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران (سالن 40)، به منظور همرسانی چالش ها و ظرفیت ها، شکل گیری فعالیت های دانش بنیان جدید و پشتیبانی و رفع موانع تولید دانش بنیان و اشتغال  آفرین در حوزه برق و انرژی برگزار می نماید. لذا از تمامی واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان و همچنین پارک ها و پردیس های علم و فناوری، شتابدهنده ها و مراکز نوآوری و توسعه فناوری سراسر کشور که دارای محصول یا خدمت با حداقل بلوغ فناوری شش (TRL>=6) در حوزه برق و انرژی هستند، دعوت می نماید تا در این جشنواره و فن بازار مشارکت نمایند. در این جشنواره و فن بازار در نظر است فرصتی در راستای همرسانی میان سه جامعه بزرگ و تخصصی صنعت برق و انرژی، شرکت های فناور و دانش بنیان و جامعه اساتید دانشگاهی، دانشجویان و نخبگان، جهت دستیابی به اهداف ذیل، فراهم گردد: 
•    شناسایی و معرفی نیازهای فناورانه شرکت های تابعه وزارت نیرو و شرکت های خصوصی فعال در صنعت برق
•    معرفی واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان دارای محصول یا خدمت قابل عرضه به فعالان و مدیران صنعت برق
•    بسترسازی جهت تجاری سازی ایده ها و یافته های پژوهشی ایده پردازان و دانشگاهیان فعال در حوزه برق و انرژی 
•    کمک به تامین مالی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای طرح های فناورانه حوزه برق و انرژی 
•    حمایت فنی و معرفی روش های تامین مالی از توسعه و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و طرح های بهره وری انرژی

با توجه به محدودیت فضا، از بین متقاضیان، تعداد محدودی پس از ارزیابی و داوری محصول یا خدمت از سوی کمیته علمی، برای اخذ غرفه جهت ارائه محصول/خدمت در«نخستین جشنواره و فن بازار تخصصی صنعت برق ایران» دعوت خواهند شد. از مهم ترین مزایای حضور در این جشنواره و فن بازار می توان به تخصیص غرفه/کانتر به متقاضیان با هزینه هایی حداقلی در کنار شرکت های زیرمجموعه توانیر و برق حرارتی، شرکت های خصوصی بزرگ حوزه صنعت برق، ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پژوهشگاه نیرو، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی و ... جهت معرفی محصولات و ظرفیت های خویش به مدیران صنعت برق و انرژی کشور (اعم از صنایع بخش دولتی و خصوصی)، ایجاد فرصت شبکه سازی مستقیم و بی واسطه با مسئولین و مدیران ارشد صنعت برق و انرژی و آشنایی با نیازمندی های فناورانه ایشان در راستای بازاریابی و بازارسازی در جلسات اختصاصی B2B و B2G و همچنین تعامل با مدیران شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) جهت بررسی فرصت‌ های مشارکت و سرمایه گذاری، اشاره نمود. 
 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام