پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/08/07 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4107
همایش بورس و تامین مالی استان مازندران

همایش بورس و تامین مالی استان مازندران در روز پنجشنبه 11 آبان 1402 در اتاق بازرگانی استان مازندران با حضور رئیس سازمان بورس کشور برگزار خواهد شد

از جمله اهداف برگزاری این همایش، تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه و هم‌اندیشی مدیران استانی با مدیران بازار سرمایه کشور است.در حاشیه این همایش در خصوص پذیرش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان و مزیت‌ها و کارایی آن در بورس و بازار سرمایه و روش‌های تامین مالی طرح نیمه تمام عمرانی استان، بحث و تبادل نظر خواهد شد.

در حاشیه این همایش پنل روش های نوین تامين مالی برای شرکت های دانش بنيان به همت پارک علم و فناوری مازندران با حضور رئیس و کارشناسان فرابورس کشور برگزار خواهد شد.