پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/10/11 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 4114
کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های قیمت‌گذاری محصول و خدمات

19 و 24 دی ماه 1402 از ساعت 9 صبح تا 17 

مدرس : مهرداد ملیجی 

هزینه ثبت نام دوره : 1/600/000 تومان 

90 در صد حمایت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکت های دانش بنیان 

70 درصد حمایت برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری ( 480 هزار تومان) 

لینک ثبت نام برای شرکت های دانش بنیان(سامانه غزال): 

https://ghazal.inif.ir 

لینک ثبت نام شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری مازدران: 

https://evnd.co/TGunD

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام