پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/11/15 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5137
رویداد حمل و نقل هوایی شهری آینده

رویداد حمل و نقل هوایی شهری آینده 

زمان برگزاری: ۲ اسفند ۱۴۰۲ 

مهلت ارسال طرح: تا ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ 

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

با بیش از ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی و غیر نقدی برای برگزیدگان 

قوانین و مقررات 

امنیت و ایمنی -امنیت سایبری -فرماندهی و کنترل 

فناوری -سیستم‌های پیشران الکتریکی (نسل جدید باتری‌ها و موتورهای الکتریکی) -سیستم‌های کنترل خودران (سنسورها، زیر سیستم‌های ناوبری، ارتباطی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی ) -نحوه مسیریابی(خودکار ، نیمه خودکار و دستی) -اثرات ائرودینامیکی(الکتریسیته ساکن، فشار) -تامین منبع انرژی پاک، ارزان و پایدار -خنثی سازی آلودگی صوتی، کاهش مصرف. 

زیرساخت -زیرساخت نشست و برخاست عمودی (پایانه شارژ و پایانه‌ فرود) -سامانه مدیریت هوایی (زیر سیستم‌های نظارت هوایی و شبکه بندی مش با IoT) 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام