پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1402/11/15 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5139
جایزه ملی فناوری نکست

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می کند: 

جایزه ملی فناوری نکست

ایران پیشرفته با فناوری های نوظهور 

موضوعات

 _ هوش مصنوعی، رباتیک و صنعت ۴ _ اتصال پذیری، ارتباطات و میکروالکترونیک _ زیست فناوری و زیست مهندسی 

داوری طرح ها: آذر، دی و بهمن ماه۱۴۰۲ جوایز برگزیدگان: 

سه طرح منتخب در هر موضوع:

 رتبه اول: ۵ میلیارد تومان جایزه و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات رتبه دوم: ۳ میلیارد تومان جایزه و ۹ میلیارد تومان تسهیلات رتبه سوم: ۲ میلیارد تومان جایزه و ۶ میلیارد تومان تسهیلات 

برگزاری رویداد: ۱ و ۲ اسفندماه ۱۴۰۲

 

تلفن دبیرخانه: 

۰۳۱-۳۳۸۶۹۴۵۲-۳