پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1403/02/16 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5165
دورهمی استارتاپ های استان مازندران محوریت شهرستان های آمل، محمودآباد و نور

دورهمی استارتاپ های استان مازندران با محوریت شهرستان های آمل، محمودآباد و نور 

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۶ (۴ عصر) در مرکز آموزشی علمی-کاربردی فذا آمل

 اهداف دورهمی: شبکه سازی تجاری سازی و برندینگ بازارهای بین المللی مشاوره سرمایه گذاری

 برگزار کنندگان: مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل شرکت توسعه بیج بیج طبرستان شرکت بازیسازان جوان شرکت MewGame از کشور ترکیه شرکت فالکون شرکت رها نتورک 

همکاران برگزاری: مرکز آموزشی علمی-کاربردی فذا 

 

 همراه با پذیرایی و مهمان ویژه