پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات رویداد
تاریخ ایجاد رویداد: 1403/03/29 ساعت ایجاد رویداد: 12:00 AM شماره رویداد: 5214
فراخوان سی و‌ هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

 زمینه های علمی مورد پذیرش:

 _ زیست فناوری و علوم‌ پایه پزشکی، محیط زیست، علوم پایه، مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، معماری و شهرسازی، صنایع پیشرفته و مدیریت هوشمند فناوری، فناوری‌های شیمیایی‌، فناوری نانو و.... 

محورهای پژوهش:

 _ طرح‌های بنیادی، طرح‌های کاربردی، طرح‌های نوآوری و فناوری و طرح‌های شاخص در بی‌اثر کردن تحریم‌ها 

 

مهلت ثبت‌نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه: 

از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۳ 

 

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام الکترونیکی: 

https://www.khwarizmi.ir https://ka.irost.org

 


 

مشـاهده لینـک ثبـت نـام مربـوط بـه ایـن رویـداد لینـک ثبـت نـام