پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
معرفی مرکـز
معرفی مرکـز مرکز رشد جامع واحدهای فناور قائمشهر

نـام مرکـز: مرکز رشد جامع واحدهای فناور قائمشهر

تاریخ تاسیـس: 1401/05/16

شماره ی مرکـز: 01144204295 - 01144204293

آدرس وب سایـت:http://ghaemshar.mstp.ir/

کـد پستـی:

آدرس مـرکـز:
مازندران ، آمل ، شهرک صنعتی امام زاده عبدالله(فاز1) ،خیابان مریم ، جنب والا گاز ، مرکز رشد آمل

تـوضیـحات مـرکز رشـد

زمینه های فعالیت این مرکز با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران در حوزه های زیر تمرکز می یابد: ۱- صنعت با اولویت ریخته گری و قطعه سازی 20% 2- صنایع غذایی و شیلات و کشاورزی با اولویت برنج و گیاهان داروئی 50% 3- سایر حوزه ها 30%

نقشه مـرکز رشـد