پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1402/02/16 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 3064
با حکم دکتر نعمت زاده، مدیر مالی پارک علم و فناوری مازندران منصوب شد

دکتر نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران، طی حکمی محمد علی فدایی را به عنوان مدیر مالی پارک علم و فناوری مازندران منصوب کرد. 

 

رئیس پارک علم و فناوری مازندران همچنین در نامه‌ای جداگانه از زحمات علی اصغر طهماسب نژاد مدیر سابق مالی پارک علم و فناوری مازندران در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی نمود.