پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1402/03/03 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 3070
جلسات مشاوره تخصصی در پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، جلسه مشاوره تخصصی در بخش بازاریابی و فروش، حسابداری و مالیاتی، حقوقی، سیستم های حقوق و دستمزد اداره کار و نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصولات به هسته ها و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان برگزار شد.