پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1402/07/16 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 4101
رویداد بین المللی تجاری و صنعتی ایران و روسیه 2023

 

۱۸ تا ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ 

 

مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران