پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1403/04/04 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 5209
فراخوان برنامه «جهش»صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

در راستای تحقق شعار سال صندوق نوآوری و شکوفایی در نظر دارد به منظور جهش تولید و فروش شرکت های دانش بنیان و تقویت اثر گذاری آن ها در اقتصاد کشور، برنامه‌ی جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان را با هدف افزایش فروش این شرکت ها به شرح این فراخوان اجرا کند.

1. دامنه شمول: شرکت های دانش بنیان دارای تمامی شرایط زیر، مخاطب این فراخوان هستند.

- فروش کل شرکت در سال 1402 ( بر اساس گزارش‌های معاملات فصلی/صورت‌های مالی) بیشتر از 5 میلیارد تومان باشد.

- فروش کل شرکت در سال 1402 ( بر اساس گزارش‌های معاملات فصلی/صورت‌های مالی) از 500 میلیارد تومان کمتر باشد یا در غیر این صورت حداقل 10% فروش شرکت مربوط به فروش محصولات دانش بنیان باشد.

- شرکت برنامه‌ی عملیاتی مشخصی برای رشد تولیدات دانش بنیان خود به یکی از دو شرح زیر داشته باشد.

. رشد حداقل 2 برابری مقدار تولید محصولات/خدمات دانش بنیان و رشد حداقل 3 برابری فروش محصولات/خدمات دانش بنیان در سال 1403 نسبت به سال 1402.

. افزایش فروش محصولات/خدمات دانش بنیان به میزان حداقل 100 میلیارد تومان و رشد حداقل 50 درصدی فروش محصولات/خدمات دانش بنیان در سال 1403 نسبت به سال 1402.

- در مورد شرکت هایی که فروش کل آن‌ها بیشتر از 500 میلیارد تومان است و سهم دانش بنیان این فروش بین 10% تا 50% است، شرکت برنامه‌ی عملیاتی مشخصی برای رشد تولید محصولات/خدمات دانش بنیان خود داشته باشد به گونه‌ای که علاوه بر بند فوق، سهم فروش محصولات دانش بنیان در کل سبد فروش شرکت نیز حداقل 2 برابر شود.

- در صورتی‌که شرکت قبلاً از خدمات تسهیلاتی صندوق (به صورت مستقیم یا با اخذ معرفی‌نامه) استفاده کرده باشد، اثر دریافت این خدمات در توسعه و رشد شرکت قابل احراز باشد.

2. خدمات قابل ارائه:

تسهیلات رشد تولید/ تأمین مالی قرارداد: شرکت‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری (سرمایه در گردش) تولید (از قبیل مواد اولیه، دستمزد، برون‌سپاری و ...) و کسری نقدینگی مورد نیاز اجرای قراردادهای مرتبط با محصولات/خدمات دانش بنیان خود می توانند از تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار با بازپرداخت حداکثر 12 ماهه تا سقف 100 میلیارد تومان از طریق بانک های عامل صندوق بهره مند شوند.

توجه: شرکت هایی که امکان تأمین تضامین مورد نظر بانک ها را ندارند می­توانند از "ضمانتنامه اعتباری" صندوق به عنوان تضمین استفاده کنند.

 

 3. اطلاعات تکمیلی

- ارزیابی تقاضاها بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط شرکت انجام می‌شود و هر چه اطلاعات ارائه شده دقیق­تر و کامل­تر باشد به تصمیم گیری بهتر و سریعتر کمک می کند. از این رو تکمیل دقیق کاربرگ های تقاضا و همکاری در فرایند ارزیابی از اهمیت زیادی برخوردار است.

- این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود و یکی از شاخص‌های مهم بانک‌ها ، نسبت «سرمایه ثبتی شرکت متقاضی به میزان تسهیلات» است. این نسبت باید حداقل 10 درصد باشد. به بیان دیگر، از نظر بانک‌ها، یک شرکت حداکثر می‌تواند تا 10 برابر سرمایه ثبتی خود تسهیلات دریافت کند. لذا پیشنهاد می‌شود شرکت‌های متقاضی باتوجه به این الزام، نسبت به اصلاح سرمایه ثبتی خود متناسب با میزان تسهیلات اقدام کنند.

      4. مدارک و مستندات

- ارائه‌ی اطلاعات فروش فصلی هر 4 فصل سال 1402

- ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی یا صورت مالی حسابرسی شده‌ی آخرین سال مالی

- ارائه‌ی فهرست بیمه‌ی تأمین اجتماعی در سال 1403

- تکمیل کاربرگ های مربوطه که شامل اطلاعات زیر است:

- برنامه عملیاتی برای رشد تولید و فروش در سال 1403 (از قبیل فعال نمودن ظرفیت های خط تولید موجود، اخذ مجوز جدید، انعقاد قرارداد جدید و ...)

- اطلاعات مربوط به قراردادهای جاری یا سفارش‌های اخذ شده

- فهرست هزینه‌های انجام شده و مورد نیاز اجرای طرح به تفکیک سرفصل هزینه‌ها

- تأییدیه ها و مجوزهای مورد نیاز برای تولید و فروش

- تکمیل فرم اثربخشی خدمات تسهیلاتی دریافتی قبلی از صندوق (به صورت مستقیم یا با اخذ معرفی‌نامه) در صورت شمول

 

     5. مسیر ثبت درخواست

شرکت‌های متقاضی برای شرکت در این فراخوان، باید بسته به شرایط خود یکی از دو مسیر زیر را دنبال کنند:

- ویژه شرکت‌هایی که با کارفرمایان یا مشتریان خود برای فروش محصولات/خدمات دانش‌بنیان خود قرارداد یا پیش‌قرارداد دارند. هدف این تسهیلات، تامین کسری نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها برای اجرای این قراردادها است.

 

                                                                    تامین مالی قراردادها                                                                        

- ویژه شرکت‌هایی که برنامه افزایش تولید و فروش محصولات/خدمات دانش‌بنیان دارند، اما فاقد قرارداد/پیش‌قرارداد هستند. هدف این تسهیلات، تامین هزینه‌های جاری تولید محصولات/خدمات دانش‌بنیان، اعم از خرید مواد اولیه، دستمزد، برون‌سپاری و ... است.

                                                                     رشد تولید