پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/02/17 الی 1402/02/17 ساعت برگزاری: 00:30 الی 14:30 شماره خبر: 13
جلسه مشاوره تخصصی؛ سیستم های حقوق و دستمزد اداره کار

جلسه مشاوره تخصصی؛ سیستم های حقوق و دستمزد اداره کار 

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 

 

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30 

 

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، طبقه سوم، اتاق جلسات 

 

ثبت نام از طریق: 

 

https://www.mstp.ir/Login

 هزینه:رایگان