پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/02/30 الی 1402/02/30 ساعت برگزاری: 12:30 الی 02:30 شماره خبر: 15
جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول

تاریخ برگزاری: سه شنبه 2 خرداد 1402

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، طبقه سوم، اتاق جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login