پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/03/07 الی 1402/03/07 ساعت برگزاری: 00:30 الی 14:24 شماره خبر: 16
جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه جذب سرمایه گذار

تاریخ برگزاری: یکشنبه 7 خرداد 1402

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، طبقه سوم، اتاق جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login