پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/04/18 الی 1402/04/18 ساعت برگزاری: 00:30 الی 14:30 شماره خبر: 21
جلسه مشاوره تخصصی؛ دیجیتال مارکتینگ

تاریخ برگزاری: سه شنبه 20 تیر 1402 

ساعت برگزاری: 12:30 الی 14:30 

مکان: ساری، خیابان طبرستان، میدان شیراوژن، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، طبقه سوم، اتاق جلسات 

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login