پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/06/28 الی 1402/06/28 ساعت برگزاری: 10:00 الی 00:00 شماره خبر: 25
نشست انتقال تجربه کسب و کار

نشست انتقال تجربه کسب و کار با حضور مهندس علی تاری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان جنبش همگام تولید و پیمان پارس

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت  ۱۰ الی ۱۲  

مکان: ساری خیابان طبرستان، ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری مازندران، سالن جلسات

ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login