پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1402/07/19 الی 1402/07/19 ساعت برگزاری: 05:00 الی 16:00 شماره خبر: 26
تور بازدید شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه ایران و روسیه

با عنایت به برگزاری نمایشگاه ایران و روسیه در تاریخ ۱۸ الی ۲۰ مهر ۱۴۰۲ در برج میلاد تهران، پارک علم وفناوری مازندران در نظر دارد با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران تور بازدید ( یک روزه ) شرکت های فناور و دانش بنیان را برگزار نماید. 

 

شرکت های متقاضی حضور در بازدید مذکور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۲ ثبت نام نمایند. 

 

زمان حرکت: چهار شنبه ۱۹ مهر 1402 

 

لازم به ذکر است در صورتیکه تعداد درخواست شرکت ها به حد نصاب برسد، تمهیدات مقتضی ( ایاب و ذهاب و . . . ) توسط پارک انجام خواهد گرفت. ثبت نام از طریق: 

https://www.mstp.ir/Login

 هزینه: رایگان می باشد