پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/03/06 الی 1403/03/06 ساعت برگزاری: 08:00 الی 12:00 شماره خبر: 33
کارگاه آموزشی بلاکچین انقلاب فناوری، کریپتو انقلاب اقتصادی

کارگاه آموزشی بلاکچین انقلاب فناوری، کریپتو انقلاب اقتصادی 

محتوای کارگاه: 

مفاهیم پایه ای بلاکچین 

کاربردهای بلاکچین در اقتصاد و تجارت 

رمز ارز ها و نحوه کار آنها 

آینده بلاکچین و رمز ارز در اقتصاد و تجارت 

 

یکشنبه 6 خرداد ماه ساعت 8 الی 12 

 

محل برگزاری: پارک علم و فناوری مازندران 

 

ثبت نام از طریق

https://karmahub.ir