پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات دوره ها و کارگاه ها
تاریخ برگزاری: 1403/04/02 الی 1403/03/27 ساعت برگزاری: 08:00 الی 00:00 شماره خبر: 36
رویداد ارزشگذاری و ثبت دارایی های نامشهود

محتوای رویداد:

نظام جدید ارزشگذاری دارایی های نامشهود

انتقال تجارب داخلی و خارجی ثبت و ارزشگذاری دارایی های نامشهود

مزایا، موقعیت ها و روش های استفاده از دارایی های نامشهود برای شرکت های ایرانی

 

زمان: روز سه شنبه مورخ 2 تیر ماه، از ساعت 8:00 صبح الی 12:00

 

مکان: شهرستان ساری – کیلومتر ۳ اتوبان قائمشهر – بعد از اداره کل هواشناسی استان

 

ثبت نام از طریق:

https://armaninetwork.com/EVENT/