پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1402/06/01 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 36
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران به منظور تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری استان مازندران تفاهم‌نامه دو جانبه‌ای را امضاء کردند.

این تفاهم نامه با هدف بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت‌های موجود، تعریف و اجرای پروژه­های کاری مشترک، تأمین نیازمندی‌های آموزشی، پژوهشی و فن­آورانه دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران و پارک علم و فناوری استان، ایجاد ارتباطات علمی و فناوری از طریق برگزاری رویدادها، دوره‌های آموزشی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای دانشجویان و دانش آموختگان در واحدهای فناور، تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول و تسریع روند انتقال فناوری، ایجاد زمینه‌های مشترک جهت بهره مندی از توانمندی‌ها و خدمات متقابل پارک و دانشگاه، تقویت واحدها و شرکت‌های دانش بنیان با تامین نیروی انسانی و مطالعه و تدوین طرح راه اندازی پردیس های علم و فناوری در مراکز علمی کاربردی جوار صنعت به امضای دکتر رضا لحمیان سرپرست واحد استانی و دکتر قربانعلی نعمت زاده رئیس پارک علم و فناوری مازندران رسید.

گفتنی است انتقال تجارب پارک در زمینه های علمی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی از دریافت گواهی محصولات دانش بنیان از طرق میز خدمت دانش بنیان پارک، همکاری در اخذ مجوزهای مرتبط با فناوری، حمایت از مخترعان و نوآوران معرفی شده دانشگاه در صورت احراز شرایط فناورانه و دانش بنیان، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دوره های آموزشی مورد نیاز پارک علم و فناوری، ارائه خدمات مشاوره شغلی با کمک کلینیک کارآفرینی دانشگاه و همکاری پارک علم و فناوری مازندران با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران در معرفی متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی به بانک های عامل ویژه تیم های فناور مستقر در مراکز رشد و نوآوری دانشگاه از مهمترین موارد این تفاهم نامه همکاری است.