پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1403/02/31 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 42
با امضای توافقنامه مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران دهکده فناوری راه اندازی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، با امضای توافقنامه مشترک بین پارک علم و فناوری مازندران و اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران دهکده فناوری کشاورزی راه اندازی خواهد شد.

 استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین در راستای ایجاد زمینه‌های بروز نوآوری و خلق ثروت مبتنی بر دانش و فناوری با رویکرد کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در این توافقنامه به امضا دکتر کریم سلیمانی رئیس پارک علم و فناوری مازندران و کمالی مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران رسید.

 این توافقنامه با هدف کمک به رشد توسعه فرهنگ کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان، افزایش ارتقا سطح توانمندی هنرجویانِ هنرستان‌ها، تجاری سازی محصولات و تولیدات ایجاد زمینه و بستر لازم برای رشد و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش‌بنیان می باشد.