پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1403/02/29 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 41
با امضای توافق نامه همکاری پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران پردیس علم و فناوری مشترک راه‌اندازی خواهد شد

 توافق‌نامه راه‌اندازی پردیس علم و فناوری مشترک به امضای سلیمانی رئیس پارک علم و فناوری مازندران و ربانی رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران رسید. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، این توافق نامه با هدف دستیابی به سیاست‌های بالادستی مرتبط با توسعه زیست‌بوم علم، فناوری و نوآوری استان میان پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه علم و فناوری مازندران منعقد شد.

 استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین در راستای حمایت و رشد اکوسیستم نوآوری و فناوری استان در این توافقنامه به امضا دکتر کریم سلیمانی رئیس پارک علم و فناوری مازندران و دکتر ربانی رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران رسید.

 از مهم‌ترین مفاد تاکیدشده در این توافق نامه می‌توان به همکاری در توسعه زیست‌بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی مازندران، کمک به شکل‌گیری و استقرار کوتاه مدت و بلندمدت شرکت‌های فناور و دانش بنیان و واحدهای پژوهش و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال و بزرگ منطقه در افق برنامه‌ریزی پردیس، همکاری در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، شتابدهی، مشاوره، تامین مالی و سرمایه‌گذاری و سایر نیازهای شرکت‌های فناور و دانش بنیان از طریق برنامه‌های پردیس مشترک، ایجاد زیرساخت‌های سخت و نرم برای توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه حاصل از تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی دانشگاه و استان و جذب منابع و حمایت‌های مالی و معنوی خیرین علم و فناوری و مشارکت‌های مردمی برای توسعه فعالیت‌های پردیس مشترک اشاره کرد.