پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات تفاهم نامه
تاریخ ایجاد تفاهم نامه: 1400/12/21 ساعت ایجاد تفاهم نامه: 12:00 AM شماره تفاهم نامه: 7
تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و پارک علم و فناور مازندران به امضا رسید

به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و کارآفرینی تفاهم نامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و پارک علم و فناوری مازندران به امضا طرفین رسید.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، این تفاهم نامه منظور همکاری طرفین در تسهیل ساز و کار صدور کلیه مجوزات ساخت و ساز واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مازندران، توسعه فناوری و نوآوری جهت رفع نیاز های بازار صنعت ساختمان در استان، ایجاد مرکز نوآوری تخصصی ساختمان و معرفی ظرفیت های نوآوری صنعت ساختمان به شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری مازندران به امضای مهندس سفیدگر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و دکتر علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران رسید.

مشـاهده فایـل مربـوط بـه تـفاهم نـامه دانـلود فـرم