پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
لیست رویـدادها
10:53 1401/08/10
شروع ثبت نام دوره دوم طرح دستیار فناوری

شروع ثبت نام دوره دوم طرح دستیار فناوری

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها

راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
رویداد استارت آپ ویکند هنر، فرهنگ و صنایع خلاق

رویداد استارت آپ ویکند هنر، فرهنگ و صنایع خلاق

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
تور بازدید شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه اینوتکس

تور بازدید شرکت های فناور و دانش بنیان از نمایشگاه اینوتکس

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
رویداد استارت آپی ایده ها و طرح های خلاقانه

رویداد استارت آپی ایده ها و طرح های خلاقانه

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
جلسه مشاوره تخصصی؛ بازاریابی و فروش

جلسه مشاوره تخصصی؛ بازاریابی و فروش

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول

جلسه مشاوره تخصصی؛ نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع

کارگاه آموزشی آشنایی با مالکیت فکری با تاکید بر ثبت اختراع

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

اطلاعات بیشتر
10:53 1401/08/10
نشست انتقال تجربه کسب و کار

نشست انتقال تجربه کسب و کار با حضور دکتر سید حسین صالحی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان صنعت سبز طبرستان

اطلاعات بیشتر