پـارک علم و فنـاوری مازنـدران
جزئیـات خبـر
تاریخ ایجاد خبر: 1402/02/23 ساعت ایجاد خبر: 12:00 AM شماره خبر: 3066
حضور پارک علم و فناوری مازندران در دوازدهمین نمایشگاه اینوتکس

در دوازدهمین نمایشگاه اینوتکس 5 شرکت مستقر در پارک علم و فناوری مازندران حضور فعال داشتند

در این نمایشگاه که با هدف بررسی آخرین روندهای نوآوری و فناوری برگزار شد، رویکردهایی از جمله هوشمندسازی، دیجیتال و توسعه پایدار، از سوی مشارکت کنندگان که شامل شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعان، شتاب‌دهنده‌ها و مراکز رشد، فضاهای کار اشتراکی، پارک‌های فناوری، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سایر ارائه‌کنندگان خدمات فناورانه‌اند، پیگیری شد.

این نمایشگاه از بخش‌ها و رویدادهای جانبی از جمله معرکه اینوتکس، اینوتکس پیچ، فینوتکس، رقابت علمی کنز، ایستگاه آینده و … نیز تشکیل شده است که بر اساس ماهیت رویداد، چهار مفهوم شبکه‌سازی، آموزش، سرمایه‌گذاری و همکاری و مشارکت را دربرمی‌گیرد.